ประวัติโรงเรียน
ปรัชญาประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ ( VISION )
มาตรฐานโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
สัญลักษณ์และตราประจำโรงเรียน
เกียรติประวัติ
การบริหารและจัดการ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการกิจกรรมเด่น
ข้อมูลศิษย์เก่า
สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
แผนที่โรงเรียน
อาคารเรียนน้องอนุบาล Kindergarten Building
ห้อง Computer Lab
ห้อง Omiles (Multi-Thinking)
ห้องสมุด - Self - Knowledge Center
ห้อง Maths World
ห้องดนตรี Keereeboon Genius Music
คณะผู้บริหาร
คณะครู
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
สำหรับนักเรียนฝึกสมองเรียนรู้บูรณาการ
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้308คน
ผู้ชมเมื่อวาน521คน
ผู้ชมเดือนนี้11840คน
ผู้ชมเดือนก่อน10457คน
ผู้ชมทั้งสิ้น657771คน
ฝ่ายวิชาการ
กิจกรรม End Year Celebration นักเรียนระดับอนุบาล-ประถม แสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ (The Theatre ) การแสดงดนตรีจากหลักสูตร Keereeboon Genius Music และการแสดงบนเวที พร้อมกับโชว์การแสดงวง The Challengers ของเด็กๆ ในกิจกรรมการแสดงดนตรี เพื่อประชาชน ต้านสารเสพติด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ ได้รับการต้อนรับจากประชาชนทั่วไปอย่างดียิ่ง
ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น นำเอา Pot Luck มาจากบ้าน เพื่อนำมาเลี้ยงสังสรรค์ ในกิจกรรม Teachers Appreciation และร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้าเพื่อเป็นสิริมงคล แก่ทุกๆคน พร้อมกับรับฟังการสรุปผลงานในรอบปีการศึกษา 2557 และชมผลงานนักเรียนและเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับครูประจำชั้น ในโครงการ Open Mind เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558
เด็กอนุบาลทุกระดับ สนุกกับกิจกรรม Motor - Sensory และ Water Play ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง " น้ำ " สัปดาห์ 23 -27 กพ.58
กิจกรรมการเรียนรู้วิถีพอเพียง/รักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ป.1- ป.3
เด็กๆอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สนุกกับครูคริส ใน 
Theme : Cinnamon Rolls
Concept :  นักเรียนฟังนิทานเรื่อง "Little Red Hen" และนำบทเรียนจากเรื่องมาประยุกต์ใช้ในการ    ทำขนมปังและครั้งนี้เป็นขนมปังหวานยอดฮิตของคนอเมริกัน Cinnamon Rolls  
Motto  : "Help with another with love"  ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและแบ่งปัน" Week  2-6 Feb, 2015
โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และกิจกกรม Parents Teacher ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมีท่านผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละระดับชั้นดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 และ 3/1 คุณเพ็ญศรี บุญธรรม และคุณจันทิมา สีแตงสุก เรื่อง "การทำผ้ามัดย้อม"
คุณณัฐปคัลภ์ ชูปัญญา เรื่อง "วิธีป้องกันและดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากมะเร็ง" วิทยากรสนับสนุนและถ่ายภาพคุณศศิธร ธิติกรโกศล และคุณกิตติศักดิ์ กิตติราษฏร์ 
ป.2/1 และป.2/2 คุณศิริจินต์ บุญชม เรื่อง"ศิลปะจากหลอด" 
คุณกาญจนา นามโภชน์ เรื่อง"อยู่อย่างห่างไกลโรค"
ป.3/2 คุณอุไรวรรณ จันทรากำเนิดแสง เรื่อง"งานร้อยหินสวยงาม"
ป.1/1 คุณวารีรัตน์ กุญชร  เรื่อง "พลาสติกสวนครัวกับคามพอเพียง"
ป.6/1 คุณลินณรัตน์ จำปาขีด  เรื่อง "งานประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้" 
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ  
รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับ ป.1-ป.3 เด็กหญิง ณัฎฐาภรณ์ ชูปัญญา ชั้น ป.3/1
การแข่งขัน Story - Telling
ระดับ ป.1-ป.3 เด็กชายธนิก  พงศ์พานิช ป.3/2
ระดับ ป.4-ป.6 เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์  ป.4/2
การแข่งขัน Multii - Skill Competition
ระดับ ป.4-ป.6 เด็กชายชัชพงษ์  บุตรทองดี ป.5/2
รางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขัน Impromptu Speech
ระดับ ป.4-ป.6 เด็กชาย อรรถ  ทวีกุล ป.6/2
Teacher Chris ทำกิจกรรมกับเด็กๆ อนุบาล 
Theme :  Picasso / Idea : เด็กนักเรียนเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนักวาดภาพที่มีชื่อเสียงจากประเทศสเปน และนักเรียนออกแบบตามจิตนาการของตนเอง Week 12-16 Jan,2015
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4- ป.6 ภาคเรียนที่ 2/57 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาลาดพร้าวและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเครื่องมือประมง วันที่ 22 มกราคม 2558 นักเรียนได้เรียนรู้นิทรรศการ นาซา เอ ฮิว แมน แอดเวนเจอร์ เทคโนโลยีอวกาศ เครื่องเล่น (G-Force Simulator / The Globe /  Photo Activity Club) สัมผัสบรรยากาศห้วงอวกาศ โซน Gantry โชน 2 reamers โซน 3 Go Fever โซน 4 Pioneers โซน 5 Endurance โซน 6 Innovation โซน 7 Thai Innovation
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.1- อ.3 และ ป.1- ป.3 ในภาคเรียนที่ 2/57 ณ Kidzania Bangkok วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นักเรียนได้สวมบทบาทเป็นผู้ใหญ่ รูปแบบเสมือนเมืองจริง พรั่งพร้อมด้วยสถานการณ์มากมายเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ จุดประกายให้นักเรียนได้ค้นพบพหุปัญญาของตนเองชัดเจนขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังได้เรียนรู้หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Teachar Chryst สอนกิจกรรม  Junior Chef ให้กับน้องๆอนุบาล 2 และ 3 
Theme : Baked Penne with cheese
Concept : เด็กๆเรียนความแตกต่างของเส้นพาสต้าและแหล่งกำเนิด เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการลอกเส้น และทำซอสสดพร้อมลงมือทำด้วยตนเอง Week Jan 5-9,2015 
กิจกรรมฐานวิชาการระดับประถมศึกษา 26 ธันวาคม 2557 (ส่งเสริมการนำความรู้สู่การปฎิบัติ) ประกอบด้วยการตอบปัญหา / ศิลปะ/ เกมการศึกษา / จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คุณครู Chryst และคุณครู  Julie พร้อมด้วยคณะครูต่างชาติ ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีจัดกิจกรรม Christmas Party ให้กับเด็กๆ อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบกับ Santa Claus ร้องเพลงร่วมกัน เมื่ิอวันที่ 23 ธันวาคม 2557

Theme : Christmas celebration
Activity : Makes "Christmas stockings" 
Method : เด็กๆ เรียนประวัติของวันคริสมาสต์ และร่วมแสดงออกผ่านเพลง Jingle Bells และสนุกกับการทำงานศิลปะ"Christmas stocking" Week Dec. 15 - 19 , 2014
กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารี สำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2557
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ นครริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ 7-9 ธันวาคม 2557 (แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา / ตามรอยบรรพบุรุษ / เศรษฐกิจพอเพียง)
เด็กๆอนุบาลปีที่ 2 และ 3 สนุกกับครูคริส ใน 
Theme : Christmas Holiday 
Activity : Makes "Chocolate Pudding" 
Method : เด็กๆ เรียนวันหยุดในวัฒนธรรมตะวันตก วันคริสต์มาส และเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งทำขนมที่ใช้เสิร์ฟในช่วงคริสต์มาส"คริสต์มาสพุดดิ้ง" Week Nov. 8 - 12 , 2014
พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า  ปีการศึกษา  2557
น้องอนุบาล Junior Chef สนุกกับการทำขนม Brownie Cake Week Nov.3-7,2014
น้องอนุบาลเรียน Story - Based Cooking กับนิทาน "The Very Hungry Caterpillar" ทำ Spaghetti อย่าสนุกสนาน ใน Week Sept 29-Oct.3,2014 
น้องอนุบาลเรียนรู้ Arts and Craft ผ่านนิทาน "Hooray It Fish" ประดิษฐ์ปลาน้อย ใน Week Sept. 22-26, 2014
น้องอนุบาล Junior Chef สนุกกับการทำขนม doughnut ใน Theme "The Very Hungry Caterpillar" Week Sept.15-19,2014
Open Mind ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ผู้ปกครองนักเรียนรับผลสอบพร้อมกับเข้าปรึกษา คลินิกวิชาการ พบครูผู้สอนรายวิชาเพื่อแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 รับทราบแนวทางการศึกษาต่อ ม.1 - เตรียมสอบ O-Net
กิจกรรม ทัศนศึกษา ป.2-ป.6 ภาคเรียนที่ 1/57 ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมการสร้างสรรค์หลากหลาย เช่น  กิจกรรมรากฐานที่มั่งคง กิจกรรมมหัศจรรย์พันธุกรรม กิจกรรมทำงานเกษตรไทย กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมป่งคงพงไพร กิจกรรมเกษตรตามรอยพ่อ และการทำนาแบบนาดำ และนาโยน

ครูของลูกๆ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และกิจกรรม Parents Teachers ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระดับประถมศึกษา นักเรียนเรียนรู้กับผู้ปกครอง ทุกห้องเรียน ดังนี้ 

ป.1/1 "ขนมไทย....ลูกชุบ" โดยคุณวารีรัตน์ กุญชร (25 ส.ค. 2557)

ป.1/2 "บัวลอยสามสี" โดยคุณสมศรี และ คุณเฉลิมศรี แสงหล่อ (6 ส.ค. 2557)

ป.2/1 "อาหารดีมีประโยชน์" โดยคุณปาริชาติ เพียงประสิทธิ์พร และคุณรัชดาพรรณ คำดี (30 ก.ค. 57)

ป.2/2 ข้าวห่อสาหร่าย โดยคุณรุ้งตะวัน บุญมาเชิดชัย (6 ส.ค. 57)

ป.3/1 ขนมถั่วแปบ โดยคุณเพ็ญศรี บุญธรรม (28 ส.ค. 57)

ป.3/2 วุ้นแฟนซี โดยคุณชลธิดา สกุลทรงธรรม (21 ส.ค.57)

ป.4/1 สปาเก็ตตี้แสนอร่อย โดย พอ.ปณต เขตต์สันเฑียะ (20 ส.ค. 57)

ป.4/2 ขนมโดนัท โดยคุณสมฤดี สวัสดี (20 ส.ค.57)

ป.5/1 ห่อหมกหมู โดยคุณวิลาวรรณ สุขะตุงคะ (29 ส.ค.57)

ป.5/2 วอฟเฟิลแสนอร่อยสไตส์เรา โดยคุณนฤมล ทรัพย์สำราญ (17 ก.ย.57)

ป.6/1 แซนวิชแสนอร่อย โดยคุณสายใจ ประเสริฐ (22 ส.ค.57)

ป.6/2 กุ้งอบวุ้นเส้นสไตล์แม่นก โดยคุณสุวีณา เริงสำราญ (28 ส.ค.57)

น้องอนุบาล 1-อนุบาล 3 ปลูกต้นไม้ในการเรียนเรื่อง "ธรรมชาติรอบตัว" และทำกิจกรรม Little Engineer $ Junior Scientist เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2557
เด็กหญิงเฌอมาลย์ จารุบุณย์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทดนตรีเปียโนรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ เมื่อวันที่ 7-9 กรกฏาคม 2557 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร
ชิ้นงานของเด็กๆไม่ได้อยู่แต่เพียงในกระดาษ  A 4
เด็กๆอนุบาล 2 และ 3 Cooking ในกิจกรรม Junior Chef  "Making Cup Cake" สำหรับ Week Aug 21-22 ,2014
Integrated Day Camp 57 กิจกรรมหลากหลายกับฐานบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อาเซียนสัมพันธ์ / ภาษากับชีวิต / มิติหรรษา / วิทยาศาสตร์น่ารู้ / คำไทย...ไทย) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
เด็กๆ อนุบาลปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี เรียนศิลปะกับนิทานภาษาอังกฤษ " Story Based Arts" เรื่อง " The Little Red Hen"  สำหรับ Week : August 14- 15 ,2014
น้องอนุบาล 1  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี เรียนรู้การทำแป้งโดว์ วิทยากรโดยผู้ปกครอง ของเด็กหญิงเปรมยุดา คงเพ็ชร์ ในกิจกรรม "Parents Teachers" เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชน จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมกับลูกๆ และพบครูประจำชั้น ในกิจกรรม Open Mind ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 สิงหาคม 2557
โครงการOpen Mind ครั้งที่ 2 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เข้ารับฟังการบรรยายและสาธิตการจัดการเรียนการสอนส่งต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันทีี่ 6 สิงหาคม 2557
โครงการOpen Mind ครั้งที่ 2 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เข้าดูลูกๆในห้องเรียน และพบกับครู อ๊อด คีรีบูน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
โครงการOpen Mind ครั้งที่ 2 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 เข้าดูลูกๆในห้องเรียน ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ปกครองและครูประจำชั้นวันที่ 4 สิงหาคม 2557 
น้องๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี
เรียนทำอาหารในกิจกรรม Junior Chef Week : August 4 - August 8,2014 "Make a Pizza"
เด็กๆ อนุบาลปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี เรียนศิลปะกับนิทานภาษาอังกฤษ " Story-Based Arts" เรื่อง "A Color of his own" Chameleon สำหรับ Week : August 4 - August 8 ,2014
น้องๆอนุบาล 3 เรียนรู้การทำขนม "ครองแครง" กับผู้ปกครอง เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสมพร ในกิจกรรม "Parents Teachers"  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี
น้องอนุบาลสนุกกับกิจกรรม Integrated Day Camp ด้วยการทดลอง"วิทยาศาสตร์แสนสนุก" เรื่อง "ความลับของฉัน" ตามฐานการเรียนรู้ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 มีฐานลองลิ้มชิมรส ฐานหูทิพย์ ฐานกลิ่นพิฆาต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ (Integrated Day Camp) และกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.4 -6 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การทำอาหารว่าง ศิลปะ บัญชีครัวเรือน และ คอมพิวเตอร์กราฟิก โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ และ นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าาพระนครเหนือ
น้องอนุบาลทำกิจกรรมกับคุณครู คริส Story-Based Arts (Week July 14-18) งานศิลปะ Cookies House กับนิทานเรื่อง The Ginger Bread Man
น้องๆ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 ร่วมกันทำกิจกรรม Stories Based Arts , Theme "The Golden Goose" กับคุณครูคริส อย่างมีความสุข (week 30 June till 4 July) 
พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และบำเพ็ญประโยชน์ 1 กรกฎาคม 2557
 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้จัดกิจกรรม ให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามฐานต่างๆ เนื่องในวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2557
"ขอแสดงความยินดีกับ "น้องมาธา"  ด.ญ. มาธาวี  อุดมคณารัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับรางวัล LCM AWARD 2013 และโลห์รางวัลจาก Mr. Ian  Seddon, LCM Examier  จาก London College of Music and Media, University of West London ในวันจันทร์ ที่ 7 เมษายน 2557  ณ  ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 สถาบันวิชาการ TOT
จากการสอบเกรดเปียโนระดับ Grade 2 โดยมีคะแนนในระดับ Third Highest Mark (92/100 คะแนน)"
"ขอแสดงความยินดีกับ "น้องพลอย"  ด.ญ. ธยาน์  ทองเทพ  ศิษย์เก่าโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับรางวัล LCM AWARD 2013 และโลห์รางวัลจาก Mr. Ian  Seddon, LCM Examier  จาก London College of Music and Media, University of West London ในวันจันทร์ ที่ 7 เมษายน 2557  ณ  ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 สถาบันวิชาการ TOT
จากการสอบเกรดเปียโนระดับ Grade 4 โดยมีคะแนนในระดับ First Highest Mark (90/100 คะแนน)"
กิจกรรม  End  Year  Celebration & Teachers  Appreciation  ปีการศึกษา 2556  นำเสนอผลงานด้านวิชาการ  โดยผู้ปกครองนำ  Pot  Luck  มาจัดเลี้ยงสังสรรค์ในห้องเรียนของลูก ๆ  วันที่  23  กุมภาพันธ์  2557
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์
-รางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเร็วนานาชาติ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี โดยสมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand) 25 มกราคม 2557 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์
 เด็กชาย ธนิก  พงศ์พานิช ป.2 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ปีการศึกษา 2556
1.สวนสนาม (1ก.ค.56)
2.วันธีรราช (25 พ.ย. 56)
3.ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (สำรอง /สามัญ)   (8-10 ธ.ค.56 / 13 ธ.ค.56 )
กิจกรรมทัศนศึกษา (โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  ระดับอนุบาล)  ณ  Kidzania  Banngkok  แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับเยาวชน  เปิดโลกทางอาชีพเสมือนจริง   วันที่  7  กุมภาพันธ์  2557
กิจกรรมทัศนศึกษา (โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  ระดับประถมศึกษา)  ณ  Kidzania  Banngkok  แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่สำหรับเยาวชน  เปิดโลกทางอาชีพเสมือนจริง   วันที่  7  กุมภาพันธ์  2557

แสดงความยินดี นักเรียนคนเก่ง

ผลการแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับจังหวัด   งานวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี

วันที่   18  มกราคม  2557  

การแข่งขันทักษะการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ( Impromptu  Speech )

*   รางวัลเหรียญทอง   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 3 )

                                เด็กชายสิรภพ                      เลิศโชติวงศ์                                         ป.3

*   รางวัลเหรียญทอง   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 6 )

                                เด็กชายณฑัต                       โชติสว่าง                                               ป.5

การแข่งขันทักษะการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ( Story  Telling )

*   รางวัลเหรียญทอง   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 3 )

                                เด็กชายธนิก                         พงศ์พานิช                                            ป.2

*   รางวัลเหรียญทอง   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 6 )

                                เด็กชายสิทธา                       อนัญญาเขต                                         ป.5

การแข่งขันทักษะการพูดภาษาจีน

*   รางวัลเหรียญเงิน   ( ชั้นอนุบาลปีที่  1 3 )

                                เด็กชายอักษรินทร์              สังขสังวาลย์                                        อ.3

*   รางวัลเหรียญเงิน   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 6 )

                                เด็กชายอรรถ                       ทวีกุล                                                     ป.5

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม       

                *   รางวัลเหรียญ ทอง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 3 )

                                เด็กหญิงปวริศา                   ฐิติวงศ์ไพบูลย์                                    ป.1

*   รางวัลเหรียญทอง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่4–6 )

                                เด็กหญิงธัญพิชชา               พรมศรี                                                  ป.4

การแข่งขันมารยาทไทย

*   รางวัลเหรียญทองแดง   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 3 )

เด็กหญิงโกลัญญา               แซ่อิ๋ว                                     ป.1

เด็กชายกานต์ขัย                 อริยะตานนท์                       ป.1

*   รางวัลเหรียญทอง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                    เด็กหญิงธนารีย์   พุฒสุวรรณ์                           ป.4

เด็กชายสิรวัศ   เทียนจ่าง                               ป.5

 

การแข่งขันสวดมนต์แปล

*   รางวัลเหรียญทอง   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 3 )

เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์           ชูปัญญา                                 ป.2

เด็กหญิงณัฐชนก                 รอดภัย                                  ป.2

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา                ชัยศิริถาวรกุล                      ป.2

เด็กหญิงณัฐธิดา                  ภูริวัฒนพงศ์                        ป.3

เด็กหญิงวัชรีพร                  ศรีสมเขียว                           ป.3

เด็กหญิงณัฏฐ์ฐา                  เจตนานุศาสน์                     ป.4

เด็กหญิงธัญญาพร              ขวัญงาม                               ป.5

เด็กหญิงณัชชา                     มณีรัตน์                                 ป.5

เด็กหญิงจารุวรรณ              สุขไป๋                                     ป.5

เด็กหญิงกาญจนา               จรัญญา                                  ป.6

การแข่งขันเพลงคุณธรรม

                *   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 3 )

                                                เด็กหญิงนิชาภัทร               ใบสมุทร                                ป.2

                                                เด็กหญิงศฐิษาณ์                 พุฒิมานนท์                          ป.2

                                                เด็กหญิงณัฐนิชา                 ทองปรอน                             ป.2

                                                เด็กหญิงครองขวัญ            สมศรีราช                              ป.3                                         

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่4–6 )

                                                เด็กหญิงปาณิสรา                แห่งวงศ์งาม                         ป.5

                                                เด็กหญิงบุญยาพร               ม่วงคำ                                   ป.6

                                                เด็กหญิงปิยะฉัตร               คำเปียง                                  ป.6

                                                เด็กหญิงบัวชมพู                 อุตเดช                                   ป.6

                                                เด็กหญิงโยธกาวดี              ทองพงษ์                               ป.6

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์  ( Science  Show )

*   รางวัลเหรียญทอง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่4–6 )

                                                เด็กหญิงดวงกมล               สู่สกุล                                    ป.6

เด็กหญิงกันยารัตน์            พงศาธร                                ป.6         

เด็กหญิงธนวรรณ               แซ่ตั้ง                                     ป.6


การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ( ประเภททดลอง )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงกฤติยากรณ์          อิงคเตชะ                               ป.5

                                                เด็กหญิงณัฐกานต์              พารุ่ง                                      ป.5

                                                เด็กชายณภัทร                      วันณรงค์ชัย                         ป.5

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่4–6 )

                                                เด็กหญิงศุภิสรา                  นุชนนทรี                              ป.6

                                                เด็กชายอริชญย์                    อ้นบุตร                                  ป.6

                                                เด็กหญิงมาธาวี                   อุดมคณารัตน์                      ป.6

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

*   รางวัลเหรียญทองแดง     ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กชายสรวิศ                       ไกรธรรม                ป.6

เด็กหญิงปวันรัตน์              นิลกำแหง                             ป.5

การแข่งขันทัศนศิลป์( การวาดภาพระบายสี )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กคมชาญ                           ด้วงฉ่ำ                                   ป.5

การแข่งขันทัศนศิลป์( รวมศิลป์สร้างสรรค์ )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 )

                                                เด็กชายอัครพล                   รัตนภูดินันท์                        ป.5

การแข่งขันกิจกรรมอาชีพ(  การแปรรูปอาหาร  )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงพัชริดา                  เปรมสาย                               ป.4

                                                เด็กหญิงธัญพร                    ศรีสัมพันธ์                           ป.4

                                                เด็กชายธิติวุฒิ                     จรัญญา                                  ป.4

การแข่งขันกิจกรรมอาชีพ(  การจัดสวนถาดแบบแห้ง  )

*   รางวัลเหรียญทอง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กชายสุรพัศ                      ฉายรัตน์                                ป.4

                                                เด็กชายณัฐนิช                     ธาระพุด                                ป.4

                                                เด็กชายกิตตินันท์               กำลังหาญ                             ป.4

  

การแข่งขันกิจกรรมอาชีพ(  พานพุ่มสักการะ  )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงนลินทิพย์             ประเสริฐ                ป.5                                                                                                                          

เด็กหญิงรุจิรันต์                  สุนทรรัตน์            ป.5                                                                                                                          

เด็กหญิงธัญลักษณ์             ปงกันคำ                ป.5                                                                                                                          

เด็กหญิงพิมพ์มาดา            ฮวบเอี่ยม              ป.5                                                                                                                          

เด็กชายภูริภัทร                    หุ้นเหี้ยง                ป.5                                                                                                                          

เด็กหญิงธัญลักษณ์             ทรัพย์สำราญ        ป.4

การแข่งขันกิจกรรมอาชีพ(  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  )

*   รางวัลเหรียญทอง   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงสิริภัทร                  รัตนพันธุ์                              ป.5

                                                เด็กชายประภากรณ์            เขื่อนแก้ว                              ป.6

                                                เด็กชายพีรพัฒน์                 บุญฤทธิ์                                 ป.4

การแข่งขันกิจกรรมอาชีพ(  การทำอาหารช่อม่วง  )

*   รางวัลเหรียญเงิน   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงภัคสิตานัน           กรองทอง                              ป.4

                                                เด็กหญิงพิมพ์วิมล             ชุ่มชูจันทร์                            ป.5

                                                เด็กหญิงกรวรรณ                ทองเหลือง                           ป.6

การแข่งขันกิจกรรมอาชีพ(  การทำอาหารจานเดียวและอาหารหวาน  )

*   รางวัลเหรียญเงิน   ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงเพียงขวัญ             หรั่งปราง                              ป.5

                                                เด็กหญิงจิรประภา              สุขไป๋                                     ป.6

                                                เด็กชายภารดา                     แววเส็ง                                  ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ  ( การอ่านออกเสียงและจับใจความ  )

*   รางวัลเหรียญทอง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3  )

                                                เด็กหญิงณฐนนท                พูนเจ๊ก                                   ป.3

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงเขมิกา                    เกษร                                       ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ  ( การเขียนเรียงความและคัดลายมือ  )

*   รางวัลเหรียญทอง  ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3  )

                                                เด็กหญิงสุธาสินี                  อุทัยทวีทิพย์                         ป.3

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงธนิษฐา                  คณิการ์                                  ป.6

 

การแข่งขันทักษะวิชาการ  ( ท่องอาขยาน  ทำนองเสนาะ   )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กหญิงสุดารัตน์               สีเกี๋ยง                                    ป.6

การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ( หนังสือเล่มเล็ก  )

*   รางวัลเหรียญทองแดง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 )

                                                เด็กชายอภินันท์                  แสงศิลา                                                ป.6

                                                เด็กชายอัครชัย                    ขุนนวล                                 ป.6

                                                เด็กหญิงนภาพร                  อยู่ยืน                                     ป.6

การแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ( โปรแกรมวาดภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก  )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3  )

                                                เด็กชายภูวบดินทร์             ธีรเมธาวิทย์                          ป.3

                                                เด็กชายธีรเมศร์                   กู้สุจริต                                  ป.2

การแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ( การสร้างเกมสร้างสรรค์คอมพิวเตอร์  )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6  )

                                                เด็กชายต้องสู้                       ยะคะเรศ                               ป.6

                                                เด็กชายจิตวัต                      ประดิษฐ์เสรี                         ป.6

การแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ( โปรแกรมนำเสนอ  )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6  )

                                                เด็กชายณัฐกิตติ์                   ลิ้มประเสริฐ                         ป.5

                                                เด็กหญิงธมนวรรณ            คล้ายหนองลี                       ป.5

การแข่งขันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ( โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กโทรนิกส์  e –Book   )

*   รางวัลเหรียญทองแดง    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6  )

                                                เด็กหญิงศุภนิดา                 ดิษฐกุมาร                             ป.5

                                                เด็กชายกิจประศักดิ์            โพธิ์น้อย                                ป.4

การแข่งขันทักษะวิชาการ  ( อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์  )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  )

                                                เด็กหญิงธภัทร                     ชัยชวินทร์                             ป.6

การแข่งขันทักษะวิชาการ  ( คณิตศาสตร์โดยโปรแกรม  GSP  )

*   รางวัลเหรียญเงิน    ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  )

                                                เด็กชายศิวกร                       แก้ววิชัย                                                ป.6

                                                เด็กชายสหรัฐ                      สุวรรณวงศ์                          ป.5

 

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

น้องๆ อนุบาลฉลองเทศกาล วันคริสตมาสกับคุณครูประจำชั้น และคุณครูต่างชาติ ด้วยเพลง เกม อย่างสนุกสนาน และเพื่อให้เข้าใจ วัฒนธรรม ประเทศของ คริสต์ศาสนิกชน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556
กิจกรรม Junior Scout ในโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556
ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันนำต้นไม้มามอบให้โรงเรียน  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
การแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
1.เหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech อันดับ 1
ได้เเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรี ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง 63 ปีการศึกษา 2556
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี
    เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์ (ป.3)
2.เหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาตร์ระดับ ป. 4-6
    เด็กหญิงธภัทร   ชัยชวินทร์
3.เหรียญทองแดงการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์GSP ระดับป.4-6
    เด็กชายศิวกร   แก้ววิชัย
    เด็กชายสหรัฐ  สุวรรณวงศ์
รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น การประกวดวาดภาพระบายสี
สำนักพิมพ์ปีนังและวารสาร "เพื่อ เพื่อนรัก" ฉบับที่ 173
     - เด็กชายณัฐภัทร  ทองประไพ
     - เด็กหญิงอันตรา  รัตนประภา
 
 
รางวัลผู้มีความสามารถดีเด่น การแต่งเรื่องจากภาพ
สำนักพิมพ์ปีนังและวารสาร "เพื่อ เพื่อนรัก" ฉบับที่ 173
     - เด็กหญิงฐิตา  รัตนประภา
กิจกรรม Tennis for Kids ของเด็กๆโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
ในโครงการโรงเรียนส่งเเสริมสุขภาพ
Certificate of Excellence เด็กชายอรรถ   ทวีกุล  has studied three years and beyond school grade in English (EFL)
rang king 200 among  1515 advanced students from
the KUMON Institute of Education
กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการ "ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้"

ระดับชั้น อนุบาล 1- 3  วันที่ 10,20 กันยายน 2556 

ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซค์ "ท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ยั่งยื่น" 

กับการสัมผัสชีวิตแบบวิถีไทย อาทิ สาวไหม-ท้อผ้า /

ดนตรี-นาฏศิลป์ / จักสาน / งานปั้น / ครัวไทย /ร้อยมาลัย/

ศิลปะการต่อสู้ ชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
กิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการ "ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้"

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6  วันที่ 10-11 กันยายน 2556

ณ สวนสามพราน ริเวอร์ไซค์ "ท่องเที่ยวเรียนรู้สู่ยั่งยื่น"

กับการสัมผัสชีวิตแบบวิถีไทย อาทิ สาวไหม-ท้อผ้า /

ดนตรี-นาฏศิลป์ / จักสาน / งานปั้น / ครัวไทย /ร้อยมาลัย/

ศิลปะการต่อสู้ ชมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ 
เด็กหญิง ณัฎฐาภรณ์  ชูปัญญา 

เด็กหญิงศฐิษาณ์ พุฒิมานนท์ 

ได้รับรางวัลระดับทองการประกวดโครงงาน "บ่มเพาะปัญญาภายใน"

 การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด Best Practice 

สพป.นบ.เขต 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณอัมพาพันธ์   ชาญวิรวงศ์  ผู้ปกครองนักเรียนชั้น  ป.5  เรื่อง ขนมเค้ก   แสนง่าย   ด้วยอุปกรณ์ในครัว

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณไชยกร    พันธุ์ประเสริฐ   ผู้ปกครองนักเรียนชั้น  ป.4  เรื่องประติมากรรมกระดาษ (Paper Sculptures / Paper mache)”

 

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณณัฐทรี   เทศกร ผู้ปกครองนักเรียนชั้น    ป.6  เรื่อง ไอเดียเดคูพาจ  ศิลปะจากกระดาษทิชชู่

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณชลธิชา    สกุลทรงธรรม  ผู้ปกครองนักเรียนชั้น  ป.2/2  เรื่อง  วันว่าง ๆ กับคัพเค้ก

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณกมลทิพย์    ศรีสวัสดิ์   ผู้ปกครองนักเรียนชั้น  ป.2/1  เรื่อง  สรรพคุณมากมี 

อร่อยดีมีประโยชน์  ( วุ้นเต้าหู้นมสด  ฟรุตสลัด ) 

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณแดง   สุขเติม      ผู้ปกครองนักเรียนชั้น   ป.1/2 เรื่อง การทำขนมไทย ( ข้าวต้มมัด )

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณวรรณรัตณ์   พงษ์พันธ์คุ้ม   ผู้ปกครองนักเรียนชั้น  ป.3 เรื่อง สาระเรื่องกล้วยกล้วย 

(กล้วยปิ้งราดน้ำผึ้ง)

โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้และ กิจกรรม  Parents  Teachers

ภาคเรียนที่  1 / 2556  ระดับประถมศึกษา

คุณวิชชุมนตร์   พิพิธดิศพงษ์  ผู้ปกครองนักเรียนชั้น  ป.1/1 เรื่องอาหารว่าง..บลูเบอรี่พาย ( Blueberry Pie )

ขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม Integrated Day Camp ระดับปฐมวัย ฐานลองลิ้มชิมรส ให้เด็กๆรู้จักการใช้ประสสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการชิมรสชาติของผลไม้
กิจกรรม Integrated Day Camp ระดับปฐมวัย ฐานกังหันลอยลม ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรา
กิจกรรม Integrated Day Camp ระดับปฐมวัย ฐานสัตว์ในน้ำ เด็กๆได้เรียนรู้สัตว์ที่อยูในน้ำโดยใช้แว่นขยายสังเกตสัตว์ที่อยู่ในขวดแก้วว่าคือสัตว์อะไร
กิจกรรม Integrated Day Camp ระดับปฐมวัย ฐานอากาศเด็กๆได้ร่วมกันทำการทดลอง "อากาศมีแรงดัน"
กิจกรรม Integrated Day Camp ระดับปฐมวัย ฐานดิน เด็กๆได้เรียนรู้ชนิดของดินต่างๆ และใช้มือในการสัมผัสดินปั้นให้เป็นรูปต่างๆตามจิตนาการ
กิจกรรม Integrated Day Camp ระดับปฐมวัย ฐานแต่งแต้มสีสัน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัสดุจากธรรมชาติสามารถสร้างผลงานได้อย่างสวยงาม
โครงการภูมิปัญญาพัฒนาการเรียนรู้ Parents Teachers  คุณวิชาญ เฉลิมเวโรจน์ ผู้ปกครองของเด็กชายกิตติพิชญ์  เฉลิมเวโรจน์ ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่อง "โลกแห่งพลังงาน" 
เด็กชายภาสวิช นิธิไชยวุฒิ ป.1 
เด็กหญิงอัยมี่  อภิรักษ์วัฒนา ป.5
ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงินระดับประเทศ ในการแข่งขันคณิตคิดเร็ว และภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 14 / 2556  โดยสมาคม Pan Pacific Abacus and Mental Arithmetic Association (Thailand) วันที่ 10 สิงหาคม 2556 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 1,200 คน 
เด็กชายสิรภพ เลิศโชติวงศ์ ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลอันดับ 6 การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2556 รอบการแข่งขันระดับประเทศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณโรงแรม รอยัลเบญจา กรุงเทพ
กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย ผ่านสื่อธรรมชาติกับการใช้ทักษะชีวิตประจำวัน
กิจกรรม Integrated Day Camp และวันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 14 ส.ค.2556 บูรณาการสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการคิด 8 กลุ่มสาระ 
เด็กชายสิรภพ เลิศโชติวงศ์ ชั้น ป.3 ได้รับรางวัลอันดับ 6 การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2556 รอบการแข่งขันระดับประเทศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณโรงแรม รอยัลเบญจา กรุงเทพ

รางวัลเหรียญเงิน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  การแข่งขัน “ คณิตคิดเร็วและภาษาอังกฤษ  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่  14/2556 ”  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2556

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.1 โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีและผู้ปกครองชั้น อ. 3 โรงเรียนอนุบาลเลิศวินิต เข้าร่วมกิจกรรม Parents' school ในโครงการ Open Mind ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยผู้ปกครองเข้าฐานการเรียนการสอนและกิจกรรมพร้อมกับลูกๆมี นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์,นวัตกรรม My First English Adventure ,นวัตกรรมคณิตศาสตร์ Maths World ,นวัตกรรมดนตรีพัฒนาสุนทรียภาพ , โครงการบ่มเพาะปัญญาภายในด้วยจิตศึกษา เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงสากล  รอบ  Star Search 1 รุ่นอายุ  8 - 12 ปี โดยสถาบันสอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา  สตาร์ เมคเกอร์ เด็กชายสิรภพ         เลิศโชติวงศ์

 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  ( Speech Contest 2013 )  ระดับกลุ่มเขตพื้นที่การศึกษาที่ 1  (ระดับภาค)รางวัลชนะเลิศ    เด็กชายสิรภพ      เลิศโชติวงศ์         (ป.3) เป็นตัวแทนไปแข่งขั้นในระดับประเทศ

นักประชาธิปไตยน้อยกำลัง ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นสภานักเรียนน้อยดีนะ
ยินดีต้อนรับ Junior Scout ค่ะ

ศูนย์การเรียนรู้ ดิน  ทราย  ไม้  น้ำ   พวกเราเป็นนักสำรวจตัวน้อยๆกำลังสำรวจดิน  "เอ๊ะนี่คืออะไรเนี่ย"

ศูนย์การเรียนรู้    O  -  miles  "ผมอยู่อนุบาล 1 ครับ ก็สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกัน"

ครัวน้องน้อยเด็กๆได้เรียนรู้รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารและวิธีการรับประทานอาหารเช้า Breakfast

การแข่งขัน Speech Contest 2013 จัดขึ้นโดยสพป. นนทบุรีเขต 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ผลการแข่งขัน

1.เด็กชาย สิรภพ เลิศโชติวงศ์ ป.3 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1

2.เด็กชาย วิชญ์พล พลายงาม ป.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2

แข่งขันเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

นักเรียนชั้นอนุบาล1-ประถมศึกษา6ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556

สถิติแสดงจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2555

จำนวน  66  คน เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่   1 ปีการศึกษา  2556

*****************************************

 

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวน 

ร้อยละ

1

โรงเรียนหอวัง   กรุงเทพ ฯ      (  ห้องเรียนพิเศษคณิต วิทย์  )                                                                                      

1

1.43

2

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ. ปทุมธานี  (  ห้องเรียนพิเศษคณิต วิทย์  )                                                                                       

1

1.43

3

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการความเป็นเลิศทางภาษา 

5

7.14

4

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ( English Programme )

1

1.43

5

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (   Intensive  English  Programme  )

1

1.43

6

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี  ( ความเป็นเลิศ คณิต วิทย์ )

9

12.86

7

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  ( ความเป็นเลิศคณิต วิทย์ )

4

5.71

8

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ( English  Programme )

3

4.29

9

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ( โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ )

1

1.43

10

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ( โครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษา )

1

1.43

11

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  (ห้องเรียนคณิต วิทย์ )

3

4.29

12

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  ( พระตำหนักสวนกุหลาบ )

1

1.43

13

โรงเรียนโยธินบูรณะ

5

7.14

14

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี   กรุงเทพ ฯ      

1

1.43

15

โรงเรียนวัดราชบพิธ 

1

1.43

16

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

19

27.14

17

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

5

7.14

18

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

3

4.29

19

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี

1

1.43

20

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

1

1.43

21

โรงเรียนบางบัวทอง

2

2.86

22

โรงเรียนบดินทรเดชา  ( สิงห์   สิงหเสนี )  นนทบุรี

1

1.43

 

หมายเหตุ :           * นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนรัฐบาล  ได้   100  %

* นักเรียนบางคนสอบได้มากกว่า  1  แห่ง

 

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2555

เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่   1  ปีการศึกษา   2556

*************************************

รอบแรก  ความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์     และ      English  Programme / International  Programme

  โรงเรียนหอวัง   กรุงเทพ ฯ      (  ห้องเรียนพิเศษคณิต วิทย์  )                                                                                       

เด็กหญิงชนากานต์                             ภู่พัทน์

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  จ. ปทุมธานี

                                                                  เด็กหญิงชัญญานุช                             ศิริพรนพคุณ

                                                                                                                                

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการความเป็นเลิศทางภาษา 

เด็กหญิงชนากานต์                             ภู่พัทน์

เด็กชายอธิป                                          คำคง

เด็กหญิงธยาน์                                      ทองเทพ

เด็กหญิงณัฐธิดา                                  อุทัยรุ่งรัศมี

เด็กชายฉัตริน                                       วิสูตร

 

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร( English  Programme )

เด็กหญิงพิมพ์นารา                             เริงสำราญ            

               

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (   Intensive  English  Programme  )

เด็กชายก้องเกียรติ                               เหรียญทอง          

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี  ( ความเป็นเลิศ คณิต วิทย์ )

                                                                เด็กชายพุฒินาท                   หุ้นเหี้ยง

                                                                เด็กชายสิทธินนท์                ถนอมใจ

                                                                เด็กหญิงธยาน์                      ทองเทพ

                                                                เด็กหญิงณัฐธิดา                  อุทัยรุ่งรัศมี

                                                                เด็กชายรัฐพล                                       เลนทำมี

                                                                เด็กชายกรวีร์                                        ศรีชัยนนท์

                                                                เด็กชายนิธิศ                                         มนตะเสวี

                                                                เด็กหญิงมนิชนัญญ์                            ตรีรัตนาพิทักษ์

                                                                เด็กชายเหนือรัฐ                                  นิลโมจน์

 

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  ( ความเป็นเลิศคณิต วิทย์ )

เด็กชายบุญมงคล                                 ดวงแก้วงาม

เด็กชายธนกฤต                                    ศรีทอง

เด็กชายพฤกษทล                 รุจิวรรณ

เด็กหญิงชัญญานุช                             ศิริพรนพคุณ

 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี  ( English  Programme )

เด็กหญิงนัทธมน                                 นิลเพชร์               

                                                                เด็กหญิงอริยา                                       ฉิมน้อย

เด็กหญิงณัฐชา                                     แซ่อึ้ง

 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ( โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ )

                                                                เด็กชายณัฐชนน                                  เงินประสม

 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์  ( โครงการส่งเสริมศักยภาพทางภาษา )

                                                                เด็กชายปวเรศ                                      อัศวลาภสกุล

 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์  (ห้องเรียนคณิต วิทย์ )

เด็กชายฉัตริน                                       วิสูตร

เด็กชายณพลักษณ์                               วงษ์ศิริ

เด็กชายธนพล                                      เภาหิงค์                                

 

รอบทั่วไป

                                                                  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  ( พระตำหนักสวนกุหลาบ )

เด็กหญิงเจรจิรา                                   ดิษฐเล็ก

 

                โรงเรียนโยธินบูรณะ

เด็กหญิงณัฐชา                                     แซ่อึ้ง

เด็กชายกรวีร์                                        ศรีชัยนนท์

เด็กหญิงเพียงบุญ                                สุรพรหมวงศ์

เด็กชายศักดิ์นรินทร์                            มีลาภ

เด็กชายบุญมงคล                                 ดวงแก้วงาม

 

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี   กรุงเทพ ฯ      

                                                                เด็กชายศรัณย์ภัทร                               สังขวิเชียร

 

                โรงเรียนวัดราชบพิธ 

                                                                เด็กชายกิตติ์ธเนศ                                นามเที่ยง

 

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เด็กหญิงพิชามญธุ์                              อ่อนแก้ว

                                                                เด็กหญิงศิรประภา                              บุตรหินกอง

                                                                เด็กหญิงศศิกานต์                                ม่วงเอี่ยม

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

เด็กหญิงเธียร                                       สุทธิวัฒนาการ

เด็กชายธีศิษฏ์                                       จารุภูมิ

เด็กหญิงปรายฟ้า                                 หังสสูต

เด็กชายนิธิกร                                       วิทวัสกังวาล

เด็กชายพงศกร                                     โฮงคำอุด

เด็กหญิงณัฐธิดา                                อุทัยรุ่งรัศมี

เด็กหญิงภรัณยา                                   มีเหมือน

เด็กชายธราเทพ                                   มีนนท์

เด็กชายชาติภูมิ                                    เฉียบแหลม

เด็กหญิงเจรจิรา                                   ดิษฐเล็ก

เด็กหญิงภภัทร์ฉัตร                             ม่วงปั้น

เด็กชายภูวิชญ์                                      ชาน

เด็กชายสหัสวรรษ                               สุขสุเสียง

                                                               เด็กชายณัฐชนน                                   สุขศรี

                                                               เด็กชายชิตพงษ์                                     สุขมาก

                                                               เด็กหญิงชวพร                                      ทองฟัก

                                                               เด็กชายเดชนฤรงค์                               สิงหเดช

                                                               เด็กหญิงดมิสา                                       เอี่ยมในวงษ์

                                                               เด็กชายภูวนาท                                      สุระวิญญู

 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์

เด็กชายธนพล                                      เภาหิงค์

เด็กชายอธิป                                          คำคง

เด็กหญิงกนกกร                                  เจียรพฤฒิเวทย์

เด็กหญิงธนพร                                    เจียรพฤฒิเวทย์

                                                                 เด็กชายสฤชน์                                     กาญจนวัชระ

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์  นนทบุรี

เด็กชายสิปปกร                                    สิงห์อยู่

 

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

เด็กหญิงฑิฆัมพร                                ศิริมิลินทร์            

 

โรงเรียนบางบัวทอง

เด็กชายจิตรติณห์                 ศรีวิเศษกุศล

  เด็กหญิงพิชามญธุ์                            อ่อนแก้ว

 

โรงเรียนบดินทรเดชา  ( สิงห์   สิงหเสนี )  นนทบุรี

เด็กหญิงเพ็ญจิรา                                 น้อยใจ

กิจกรรม End Year Celebration 2012
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซารัตนาธิเบศร์ / SF Cinema City ให้ความอนุเคราะห์การจัดงาน End Year Celebration 2012 ให้กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และโรงเรียนดนตรีคีรีบูนนำเสนอการแสดง The Theatre ละครเวทีภาษาอังกฤษ / การแสดงดนตรี ซึ่งเป็นการสื่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Process - Based Approach ตอบสนองการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 ที่เน้นทักษะ Life Skill และ Career Skill

ผลการแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับจังหวัด   งานวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี

วันที่   13  มกราคม  2556    โรงเรียนบางบัวทอง

        นักเรียนร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ กระทง วาดภาพระบายสี แต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ออกร้านสาธิตการทำขนมไทย เล่นการละเล่นแบบไทยๆ ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย  ประเพณีลอยกระทง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555

นักเรียนระดับ ป.1 ป.6 เข้าค่ายบูรณาการ  Fun  Find Focus Camp ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 11 12 พ.ย. 2555

 

นักเรียนชั้นป.5 และ  ป.6 ปฎิบัติกิจกรรมฐานการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเชื่อมโยงการนำไปใช้ในชีวิตจริงซึ่งเป็นกิจกรรมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

            ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3  เข้าร่วมประชุม  ชี้แจงแนวการจัดการเรียนการสอน แบบต่อเนื่องในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวะะ คณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์

ศิลปะ และดนตรีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีเมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2555 ในโครงการ Open Mind

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 1 2 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรม ด้านภาษา วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสุนทรียภาพด้านดนตรี กับลูกๆ  และพูดคุยแลกเปลี่ยน ด้านพัฒนาการทางสมอง รวมถึงด้านพัฒนาการ และพฤติกรรม ของเด็ก เมื่อวันที่  6-7 สิงหาคม 2555     ในโครงการ Open Mind

              วันที่ 10 กันยายน 2555  นักเรียนกลุ่ม อสม . น้อย ของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ อาสาสมัครดูแลรักษา ศิลปวัฒนธรรม  ( อส. มศ. ) ณ โบราณสถานวัดชะลอ ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

เด็กชาย สิรภพ  โชติวงศ์ ป.2ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเร็วและภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์  ประเทศไทยครั้งที่  13 /2555 โดย Knowledge Center เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2555

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เป็น โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี   รับรองคุณภาพ ปีการศึกษา 2555-2557

               กิจกรรมOpen Mind ครั้งที่2 ป 1-2 ผู้ปกครองเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอน

กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สาธิตกิจกรรมวิทยาศาสตร์ (Sciene Show)

กิจกรรมการลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี และงานมหกรรมวัฒนธรรมนนท์เทิศไท้องค์ราชินี ๘๐ พรรษา มีการแสดงมวยไทยแอโรบิก ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

รางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความวันแม่เรื่อง นมแม่ เด็กหญิงณัชชา  มณีรัตน์  ป.4 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทองและองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชาย ราชภูมิ ฮวบเอี่ยม และรางวัลชมเชย เด็กหญิงกฤติยากรณ์  อิงคเตชะ ในการประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555 ไทยวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี

 

                 เด็กชายสิรภพ เลิศโชติวงศ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest) ในระดับกลุ่มจังหวัด 7 เขตพื้นที่ (กรุงเทพ  นนทบุรี  ปทุมธานี สระบุรี)

กิจกรรมทัศนศึกษาและการไปแหล่งเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา NANMEE BOOKS

 Learning Center ศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (Hands-on Seience  Center )

 

ระดับปฐมวัย NANMEE BOOKS

Kiddy Intelligence Center กิจกรรม Hands-on  ตามทฤษฎีพหุปัญญา 4 สถานี

-          รักการอ่าน / เราเล่นเราเรียนรู้ / 6Q up อัจฉริยะปั้นได้ / บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

 

กิจกรรมหล่อเทียน - ถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ วัดบางอ้อยช้าง  จ.นนทบุรี 30-31 ก.ค. 55  / 1 ส.ค. 55

การแข่งขัน Speech Contest เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555

-          ด.ช. สิรภพ  เลิศโชติวงศ์ ชั้น ป.2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน ระดับ ชั้น ป.1- ป.3

-          ด.ญ.มัสลิน วรรณประเวศ ชั้น ป.5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน ระดับ ป.4 -ป.6

 

เด็กหญิงชุฏิภัค จักรบวรมงคล  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ยิมนาสติกเด็กเล็ก คะแนน 16.23 ในการแข่งขันชิงแชมป์ยิมนาสติกสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2555

ดร.ชัยยพล  ธงชัยสุรัชต์กูล  และทีมนักศึกษา จากภาควิชาครุศาสตร์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาทดลองต้นแบบการเรียนฟิสิกส์ ในระดับประถมศึกษาเพื่อต่อยอดการพัฒนาหุ่นยนต์ในอนาคตและเตรียมจัดทำหลักสูตรการเรียนฟิสิกส์เบื้องต้น โดยโรงเรียนประสาทวิทยานทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากร อุปกรณ์ และบุคคลให้กับมหาวิทยาลัย

น้องๆ อนุบาลร่วมกันทำการทดลองต้นกระสังดูดน้ำได้อย่างไร
 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3  ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ฐานวิทยาศาสตร์
ที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2554

รายการ World Why วิทย์ ของสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่อง 6
มาบันทึกเทปโทรทัศน์ นักเรียนของโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
Theme "Escalator" บันไดเลื่อนและนวัตกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียน
"เครื่องขนย้ายทุเรียน" Super Escalator
จะออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 เวลา 8.30 - 9.00 น.
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี ในฐานะโรงเรียนนำร่องโครงการศิลปะมวยไทย
ของสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสืบสานวัฒนธรรมไทย
ในวิถีชุมชนด้วย "มวยไทยแอโรบิค" วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ผู้ปกครองน้องๆ อนุบาลปีที่ 1 และ 2  เข้าร่วมกิจกรรมเสริมประสบการณ์ และเสริมทักษะ
ในโครงการ Open  Mind  ครั้งที่ 2  กับลูกๆ พร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียน
และคุณครูประจำชั้น  ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2554
น้องอนุบาลศึกษาเรื่องพืช ด้วยกระบวนการสืบเสาะและค้นพบ (Inquiry & Discovery method)
น้องอนุบาลปฏิบัติกิจกรรม "ครัวนักวิทยาศาสตร์น้อย"  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิทยาศาสตร์
นักเรียนระดับชั้น อ.1 - ป.6 ร่วมแสดงดนตรีและการแสดงบนเวทีละครภาษาอังกฤษ
The Theatre ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป ฟังเสวนา เรื่อง "The Gateway to be successful in EFL"
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ วันที่ 6 มีนาคม 2554
ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม Open Mind ฟังการบรรยายหลักสูตรเสริมกิจกรรมกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 โดย ดร.วิสิฏฐ์  วงศ์สุทธิธรรม และครูอ๊อด  คีรีบูน
พร้อมกับชมนิทรรศการ ผลงานนักเรียนตามระดับชั้นต่างๆ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
Field Trip  หน่วยการเรียน เรื่อง อากาศและเสียง  ของนักเรียน   อนุบาล 1-3 ณ สวนเฉลิมกาญจนาภิเษก  วันที่  26-31  มกราคม  2554
กิจกรรม Open mind ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2553
ผู้ปกครอง อ.1 - อ.3 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนานักเรียนไปในทิศทางเดียวกั้น 
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดบางอ้อยช้าง  23  ก.ค.53
กิจกรรม English Day Camp และกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม(บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ)  22  ก.ค.  53
"การผลิตชีวภาพและน้ำยาเอนกประสงค์"  โดยคุณจิรวรรณ  อรรถเนตร  22 ก.ค. 53
"การกดจุดแก้อาการ  ปรับสมดุลร่างกายและฝึกลมปราณ"  โดยคุณจิรวรรณ  อรรถเนตร  21  ก.ค.53
กิจกรรม "รักษ์โลก รักษ์ป่า" โดยบริษัทไทยลอตเต้ จำกัด ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการลดภาวะโลกร้อน 21 มิ.ย.53
กิจกรรมไหว้ครู จัดขึ้นวันที่ 10 มิถุนายน 2553

กิจกรรมครัวน้องน้อย

กิจกรรม Motor Sensory
กิจกรรม  End  Year  Celebration'2009  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2553 
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผอ.สำนักงานปลัดเทศบาลนครนนทบุรี  ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
ผู้ปกครองและประชาชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่  28

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 4

 

เด็กชายธนวรรษ    เวชพันธ์                                ชมเชย  2                ระดับประเทศ

 

เด็กหญิงคุณัญญา     ศิลปศร                                ชมเชย  3                ระดับประเทศ

 

เด็กชายชานนท์    ขี่เจริญ                                     ชมเชย  3                ระดับประเทศ

 

ระดับประถมศึกษาปีที่  5-6

 

เด็กหญิงญาตาวี   ทรัพย์ทวีศิริกุล                       ชมเชย  1                ระดับประเทศ

 

เด็กหญิงกานต์สินี    หังสสูตร                              ชมเชย  2                ระดับประเทศ

 

เด็กหญิงนันทิตา    ทองสาลี                                ชมเชย  2                ระดับประเทศ

 

เด็กหญิงอัญชิษฐา    ตันรัตนาวงศ์                      ชมเชย  3                ระดับประเทศ

 

เด็กชายจิรายุ    เกิดทอง                                       ชมเชย  3                ระดับประเทศ

 

เด็กหญิงพนัชกร    สบายยิ่ง                                 ชมเชย  3                ระดับประเทศ        

ผลการสอบ  PRE – ประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2552

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

1.  เด็กหญิงชนากานต์        ภู่พัทธ์   

-  ภาษาไทย  อันดับ  1  ของจังหวัด

                -  National  test  (วิทยาศาสตร์)  อันดับ  2  ของจังหวัด

2.  เด็กหญิงพิมพ์นารา        เริงสำราญ            

-  สังคมศึกษาอันดับที่  1  ของจังหวัด

3.  เด็กชายฉัตริน                 วิสูตร     

-  สังคมศึกษาอันดับที่  2  ของจังหวัด

                -  ภาษาอังกฤษอันดับที่  3  ของจังหวัด

4.  เด็กหญิงนัทธมน            นิลเพชร

                -  ภาษาไทยอันดับที่  2  ของจังหวัด

5.  เด็กหญิงธยาน์                ทองเทพ               

-  ภาษาไทยอนดับที่  2  ของจังหวัด

6.  เด็กชายบุญมงคล            ดวงแก้วงาม         

-  สังคมศึกษาอันดับ  2  ของจังหวัด                                                                

-  ผลคะแนนรวม (ไทย คณิต วิทย์ สังคม) ที่ 3 ของจังหวัด

 

                                                                ผลการสอบ  PRE – ประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2552

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

1.  เด็กหญิงคุนัญญา           ศิลปศร  

                -  วิทยาศาสตร์อันดับ  3  ของจังหวัด

2.  เด็กชายวัศพล                  เสถียรพันธุ์          

                -  วิทยาศาสตร์อันดับ 1  ของจังหวัด

3.  เด็กหญิงลักษิกา              อภิชาตโยธิน

                -  วิทยาศาสตร์อันดับ  1  ของจังหวัด

4.  เด็กชายพิริยากร              เสมจันทร์

                -  ภาษาไทยอันดับ  2  ของจังหวัด

                - ผลคะแนนรวม (ไทย คณิต วิทย์ สังคม) ที่  3 ของจังหวัด

5.  เด็กชายธนวรรษ             เวชพันธ์

                -  ภาษาไทยอันดับ  2  ของจังหวัด

                -  ผลคะแนนรวม (ไทย คณิต วิทย์ สังคม) อันดับ 1  ของจังหวัด

                -  ผลคะแนนรวม  National  test  อันดับ  2  ของจังหวัด

                -  National  test  (ภาษาอังกฤษ) อันดับ  3  ของจังหวัด

 

ผลการสอบ  PRE – ประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2552

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

1.  เด็กหญิงชาลิสา              ศรีจันทร์งาม

                -  National  test  (คณิตศาสตร์)  อันดับ  2  ของจังหวัด

2.  เด็กหญิงรัตนา                ฤทธิเดช

                -  วิทยาศาสตร์อันดับ  1  ของจังหวัด

3.  เด็กหญิงพิมพ์ชนก        เปี่ยมมา 

                -  วิทยาศาสตร์อันดับ  1  ของจังหวัด

4.  เด็กหญิงกานต์สินี          หังสสูต

                -  สังคมศึกษาอันดับ  1  ของจังหวัด

ผลการสอบ  PRE – ประถมศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2552

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

1.  เด็กหญิงกัญญารัตน์      จันทนกูล

                -วิทยาศาสตร์อันดับ  2  ของจังหวัด

2.  เด็กชายกิติภัทร               พึ่งคล้าย

                -  ภาษาอังกฤษอันดับ  2  ของจังหวัด

                -  National  test  อันดับ  2  ของจังหวัด

                -  National  test (วิทยาศาสตร์)  อันดับ 2 ของจังหวัด

3.  เด็กหญิงสุปราณี             จารย์ลี

                -  วิทยาศาสตร์อันดับ  1  ของจังหวัด

4.  เด็กหญิงเพ็ญโภคัย        ทองบ่อ

                -  คณิตศาสตร์อันดับ  1  ของจังหวัด

                -  ภาษาไทยอันดับ  3  ของจังหวัด

                -  คะแนนรวมอันดับ  3  ของจังหวัด

                - National  test  อันดับ  1  ของจังหวัด

                -  National  test  (คณิตศาสตร์)  อันดับ  1  ของจังหวัด

                -  National  test  (วิทยาศาสตร์)  อันดับ  2  ของจังหวัด

 

 

               

 

 

 

ไปเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนและประวัติศาสตร์    ค่ายบางกุ้ง
โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ศิลปมวยไทย
การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม เรารักษ์โลก   ได้แก่  เตาเผาถ่าน  ปุ๋ยพืชสด  แปลงนาสาธิต   น้ำส้มควันไม้  การแยกขยะ   การผลิตน้ำมันไบโอดีเซล   แก๊สชีวภาพ  แก๊สชีวมวล

Fun  Find  Focus  Camp คำแสดรีเวอร์แคว  รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการต่าง      การใช้ภาษาสื่อสารเรียนรู้วิถีชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  8  มกราคม  2553

ผลการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์

 

 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Paintbrush  และ  Microsoft  PowerPoint

 

 โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

 วันที่  10  กุมภาพันธ์  2553  ในงานวันการศึกษาเอกชน  พ.ศ.  2553

 

เกียรติบัตรเหรียญเงิน                         เด็กหญิงพิมพ์นารา             เริงสำราญ

 

เกียรติบัตรเหรียญทองแดง                เด็กชายธนพล      เภาหิงค์

 

เกียรติบัตรชมเชย                                เด็กหญิงณาณิศา      สังข์ขาว

 

                                                                เด็กหญิงพิมพ์ชนก     พูลทอง

 

                                                                เด็กหญิงกัญญาภัค     ตรัสจำนง

 

                                                                เด็กหญิงชนินาถ     บุญศิริ

ผลการแข่งขันงาน  ทีปังกรนิทรรศ53 ณ โรงเรียนทีปังกรรัศมีโชติ

 

(วัดน้อยใน) กรุงเทพฯ วันที่  9  กุมภาพันธ์  2553

 

1.  รางวัลชนะเลิศการเล่นนิทานประกอบการแสดง

 

                เด็กชายกิตติธัช                    สดแสงเทียน

 

                เด็กหญิงเพ็ญนภัทร            อมรสิริธนานันต์

 

                เด็กหญิงศิรินทิพย์               จันทร์ศรี

 

                เด็กหญิงสุปราณี                  จารย์ลี

 

                เด็กชายอนุตร                       อภิพันธ์

 

                เด็กหญิงนริสรา                   ฝ่ายราษฎร์

 

2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

 

                เด็กหญิงศิรินทิพย์               จันทร์ศรี

 

                เด็กหญิงลลิตา                      อรรถวินิจ

 

                เด็กหญิงพัชรากร                สังข์ทอง

 

                เด็กหญิงปรายฟ้า                 หังสสูต

 

                เด็กหญิงธยาน์                      ทองเทพ               

 

                เด็กหญิงพิมพ์นารา             เริงสำราญ

 

                เด็กหญิงนัทธมน                 นิลเพชร์

 

                เด็กหญิงณัฐธิดา                  อุทัยรุ่งรัศมี

 

3.  รางวัลชนะเลิศอันดับ  2   การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

                เด็กหญิงญาตาวี                   ทรัพย์ทวีศิริกุล

 

4. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ

 

                เด็กหญิงอำภา                      พุ่มประพันธ์

 

                เด็กหญิงฐิติมา                      ปรางแฉ่ง

กิจกรรมเข้าค่าย - พักแรมลูกเสือเนตรนารีสำรองและสามัญ

ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ  จ.สมุทรสาคร

วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2552

จัดอบรมเยาวชนน้อย  ๆ  น้องอนุบาล 1 - 3 เข้าค่ายธรรมะเพื่อปลูกฝังคุณธรรม - จริยธรรม  ในวันที่  25  พฤศจิกายน  2552

กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมประจำปีการศึกษา  2552  โดยมีการนิมนต์พระมารับบาตรและพระคุณเจ้าบรรยายธรรมในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ทุกวันพระของวันเปิดเรียน

จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยฐานการทดลองต่าง  ๆ   เช่น  คลำ  ชิม  ดม  ดู  วันที่  19  พ.ย. 52

โรงเรียนได้รับเชิญเป็นโรงเรียนแกนนำในการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งเป็นโครงการของสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักรร่วมกับสถาบันการพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  และเสริมสร้างสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย
วันที่  24  กันยายน  2552  นำนักเรียนไปทัศนศึกษาการปลูกพืชไร้ดินเพื่อนำความรู้มาจัดทำโครงงาน
วันที่  17 - 18  กันยายน  2552  นำนักเรียนไปทัศนศึกษา 
ณ พิพิธภัณฑ์สยาม  และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร
วันที่  15 กันยายน  2552  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 3  ไปทัศนศึกษา  ณ  พิพิธภัณฑ์แมลง  และสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดกรมประมง
Pre - Secondary
วันที่  5 - 7  กันยายน  2552
ค่าย  Pre - Secondary  (ค่ายคณิตศาสตร์)
ป.5 - 6   ณ  ภูล้อมตะวันรีสอร์ท  จ. นครนายก
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญา
วันที่  3 - 4  กันยายน  2552
กิจกรรมวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์
ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ ภายใต้ชื่อ  E.M. พิทักษ์โลก (ชีววิถีอย่างยั่งยืน) และกิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อนภายใต้การทำงานธนาคารขยะ ปีการศึกษา  2552
วันที่  30   สิงหาคม  2552  จัดกิจกรรม  Open  Mind  ครั้งที่  2  ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ถวายพระพร ฟังธรรม และกิจกรรม ถวายพระพร)
วันที่  11  สิงหาคม  2552

ผลงานวิชาการ / การแข่งขัน


1. เกียรติบัตรผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Las)
    อันดับที่ 6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2551
    จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
2.  เกียรติบัตรผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Nt)
    อันดับที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551
    จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา   เริงสำราญ  รางวัลที่ 3 การประกวดร้อยแก้ว (เรียงความ)
    ในหัวข้อ "เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี"
    จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
4. เด็กชายภณภูมิ  ศรีสัมพันธ์  รางวัลที่ชมเชย  การประกวดร้อยแก้ว (เรียงความ)
    ในหัวข้อ "เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี"
    จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
5. รางวัลระดับดีเยี่ยม การประกวดผลงานดีเด่น ( Best Practice )
    โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1

 

วันที่  13 - 15  กรกฎาคม  2552  จัดกิจกรรม  English  Day  Camp
วันที่  1  กรกฎาคม  2552  พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่  3  กรกฎาคม  2552  จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา  ณ วัด แดงประชาราษฎร์

วันที่  26  มิถุนายน  2552  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่  18  มิถุนายน  2552  จัดกิจกรรมไหว้ครู
สถาบันไทยเทนนิสอคาเดมี (TTA) ร่วมกับ วิลสัน ( ประเทศไทย ) จัดโครงการเทนนิสคลีนิคเพื่อเยาวชน
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 10 - 17 กุมภาพันธ์ 2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐาน
ในการเล่นเทนนิสที่ถูกต้องแก่เยาวชน และสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเล่นกีฬา
และพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีพระราชทาน
เกียรติบัตรและผู้ชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่  29  ธันวาคม  2551  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย เทค
ได้รับรางวัล  First  Place Primary  English  December  29, 2008  
จัดโดยกลุ่มโรงเรียนในเครือไทย เทค

1.  เด็กชายณภัทร   วันณรงค์ชัย

2.  เด็กชายวีกิจ    ภู่รัก

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับอนุบาลและประถมศึกษา 

1.  เด็กชายนันทภพ   อยู่อ่วม

2.  เด็กหญิงวิภาพร   ตันสถาวีรัฐ

 

เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเอกชนนนทบุรีเขต 1
31 มกราคม 2552 ณ โรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์
โครงการตอบปัญหา "ธรรมะทางก้าวหน้า" ครั้งที่  27
แจ้งผลการสอบรอบชิงชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
1.  เด็กหญิงกานต์สินี  หังสสูต     ระดับประเทศ  ชมเชย  2       ระหว่างโรงเรียน ชนะเลิศ 
2.  เด็กชายไท  สุทธิวัฒนาการ    ระดับประเทศ  ชมเชย  3        ระหว่างโรงเรียน  ที่  2
3.  เด็กหญิงอินท์อร   แก้วจินดา   ระดับประเทศ  ชมเชย  3       ระหว่างโรงเรียน  ที่ 3
4.  เด็กชายธนวรรษ  เวชพันธ์      ระดับประเทศ  ชมเชย  3       ระหว่างโรงเรียน  ที่ 4 
5.  เด็กหญิงพรนภัส  แหยมพราน ระดับประเทศ  ชมเชย  3        ระหว่างโรงเรียน  ที่ 5
 
แจ้งผลการสอบรอบชิงชนะเลิศ  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
1.  เด็กหญิงธมลวรรณ   จิรขจรจริตกุล    ระดับประเทศ  ชมเชย  3     ระหว่างโรงเรียน ชนะเลิศ 
2.  เด็กหญิงพราวพรรณ  คิดสร้าง           ระดับประเทศ  ชมเชย  3    ระหว่างโรงเรียน  ที่  2
3.  เด็กชายวีกิจ    ภู่รัก                        ระดับประเทศ  ชมเชย  3     ระหว่างโรงเรียน  ที่ 3
4.  เด็กหญิงธนัญญา   พัสยา                 ระดับประเทศ  ชมเชย  3    ระหว่างโรงเรียน   ที่ 3 
5.  เด็กหญิงแก้วตา   ม่วงคำ                  ระดับประเทศ  ชมเชย  3    ระหว่างโรงเรียน   ที่ 4
6.  เด็กชายกมลชาติ    เอ่งฉ่วน              ระดับประเทศ  ชมเชย  3    ระหว่างโรงเรียน  ที่  5

โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ  ( คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ )   จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนวกับสนามสอบทั่วประเทศ  ในการแข่งขัน  PRE – TEST  25  ธันวาคม  2552

            1. เด็กชายวรรณธัช         บุตรทองดี         ได้อันดับที่  2  ของประเทศ   /  อันดับที่  1 ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก   และอันดับที่  1  ของจังหวัดนนทบุรี

                2. เด็กหญิงพิชญ์สินี         รอดคุ้ม        ได้อันดับที่  2  ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก   และอันดับที่  1  ของจังหวัดนนทบุรี

                3. เด็กหญิงธันญพร           จันทร์ศรี       ได้อันดับที่  2 ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก                     4. เด็กชายชวดล          บุญช่วยเหลือ       ได้อันดับที่  3 ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก  

                5. เด็กชายธนพล         ลับกิ่ม         ได้อันดับที่  3 ของภาคกลาง-ภาคตะวันตก  

             6. เด็กหญิงพรรณวดี        อรุณศรี       ได้อันดับที่  2  ของจังหวัดนนทบุรี

                7. เด็กหญิงภิรมณ        แก้วไทรอินทร์       ได้อันดับที่  3  ของจังหวัดนนทบุรี

                8. เด็กชายกิตตินันท์         ตันประเสริฐ       ได้อันดับที่  2  ของจังหวัดนนทบุรี

                9. เด็กชายภณภูมิ         ศรีสัมพันธ์        ได้อันดับที่  2  ของจังหวัดนนทบุรี

                1. เด็กชายณัฐพงศ์        ครอบนพรัตน์         ได้อันดับที่  2  ของจังหวัดนนทบุรี

นักเรียนร่วมประกวด "ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"  โดย ด.ญ.ศิรินทิพย์  จันทร์ศรี  ได้รับรางวัลชมเชยและประกวดร้องเพลงไทยสากล  โดย ด.ญ.ดวงกมล  วัฒนสังสุทธิ์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการร่วมกิจกรรมกับการถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ วันที่  8,11  มกราคม  2552

นักเรียนและผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมค่าย  Family  English  Camp  มีการสังสรรค์แบบชนบทอเมริกันใน
รูปแบบ  Cowboy  Night  Party  ณ  โรงแรม  Fountain  Tree  Resort  ปากช่อง   นครราชสีมา 
เมื่อวันที่  20 - 21 ธันวาคม  2551

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง
                 7 ธันวาคม 2551
    ณ ค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

ถวายพระพร 4 ธันวาคม 2551
โรงเรียนเอี่ยมพาณิชย์วิทยา  กทม.  ขอเข้าดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษาทุกกล่มสาระ  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2551
พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า  25  พฤศจิกายน  2551
 
    ขอแสดงความยินดีกับ  ด.ญ. ศิริธิดา   นาบุญรักษนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ได้รับรางวัลชนะเลิศลิตเติ้ลแองเจิ้ลกาล่า  ทีม  10  คน  จากการแข่งขัน
International  Inter - Club  Rhythmic  Gymnastics  Competition
(ยิมนาสติกประเภทลีลาระดับนานาชาติ)   ซึ่งมีนักเรียนกีฬาเยาวชน
จากประเทศเกาหลีใต้ , ญี่ปุ่น  , ไทย , มาเลเซีย ,  อิตาลี, ออสเตรเลีย ,
โปแลนด์  แข่งขันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  เมื่อวันที่
1 - 2  พฤศจิกายน  2551
      เด็กหญิงศิริธิดา  นาบุญรักษ์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ยิมนาสติกลีลาร่นยุวชน
ประเภท กรุ๊ปฟรีแฮนด์  ด้วยคะแนน  16.67  และรองชนะเลิศอันดับ  2
ยิมนาสติกลีลาในรุ่นเยาวชนประเภทกรุ๊ปห่วง  คะแนน  16.45 
ในการแข่งขันยิมนาสติกชิงถ้วยรางวัลและถ้วยประธานคณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่ง ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา
      เด็กหญิงพิมพ์วรรณ  ทิพยโอสถ  ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันประเภทกรุ๊ปห่วง  ในร่นยุวชน  ด้วยคะแนน   21.7   และประเภทกรุ๊ปฟรีแฮนด์  คะแนน  18.20  ในรายการแข่งขันยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศชิงถ้วยรางวัล  และถ้วยประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ฯ  ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  เมื่อวันที่  25 - 29  ตุลาคุม  2551
ชนะเลิศ  เด็กหญิงพิชญ์สินี   รอดค้ม 
รางวัลชมเชย  เด็กหญิงภัทราพร   สังข์ขาว  เด็กชายวีระพล    บุญล้า
 
การแข่งขันระบายสีในโครงการประกวดวาดภาพ ระบายสีหัวข้อ
"อาเชียนของหนู"  ในวันที่  18  ส.ค.  51 
ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม 30 - 31 ส.ค. 51 ณ วัดพุทธปัญญา
ทัศนศึกษา  27 ส.ค. 51  พิพิธภัณฑ์องค์การวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ  (อพวช)
และพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
22 ส.ค. 51
นักเรียนร่วมทำโครงงาน "สวนผัก" เดือนสิงหาคม

ครูโรงเรียนสาธิตคริสเตียน ขอเข้าศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551

กิจกรรมวันแม่  เมื่อ วันที่  11 ส.ค. 51

- โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางโรงเรียนได้รับเกียรติและความอนุเคราะห์จาก
คุณศณพงษ์ ธงไชย นักประดิษฐ์ เกมการศึกษา ผลงานเกมคำไขว้ไทย Supercrossword เกมนอกสุริยะ และเป็นผู้เข้าแข่งขันอัจฉริยะข้ามคืนเทปแรกเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในเรื่องการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2551

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรีได้รับรางวัลสถานศึกษาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำเอกสารเข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2551

วันที่ 22 กรกฎาคม  2551
ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษ
มาคัดกรองนักเรียน

พิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน  วันที่  19  มิถุนายน  2551
English  Day  Camp   วันที่  10 – 11  กรกฎาคม  2551
Open  Mind  ครั้งที่  2   ระดับก่อนประถมศึกษา
พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา   
  วัดรวก  ต.บางสีทอง  อ.บางกรวย  จ.นนทบุรี
 
วันที่ 
16  กรกฎาคม  2551

*** ถ้าพ่อแม่ใส่ใจพัฒนาการและส่งเสริมอย่างถูกต้องก็เท่ากับว่าลูกได้ใช้นาทีทองที่ธรรมชาติมอบให้อย่างคุ้มค่าและพ่อแม่เองก็ทำหน้าที่พ่อแม่ได้อย่างคุ้มค่า เพราะช่วงเวลาเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับลูกในวันที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่ ***


วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาความสมดุลการทำงานของสมองซีกซ้ายและซีกขวา

2) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและเป็นสากล

3) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรมแนวใหม่

4) เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ คิดอิสระ คิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ

5) เพื่อพัฒนาพื้นฐานการเรียนรู้สู่ระดับสูงขึ้นต่อไป

การเรียนการสอนแบบเรียนปนเล่น สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมการทำงานกลุ่ม เปิดโอกาสให้เด็กลองผิดลองถูก และเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการคิด สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ดังนี้

MI.1 รู้จักใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วผ่านกิจกรรมได้แก่

การเรียนรู้สัมผัสเกี่ยวกับรูปร่าง สี การสร้างสรรค์อิสระ การทำตามแบบ

MI.2 การเรียนรู้จากการสังเกต ตีความ แยกแยะ เปรียบเทียบ การคิดพื้นฐาน

จากรูปมิติเดียว สองมิติ ทำตามคำสั่ง

MI.3 การเรียนรู้เชื่อมโยงเหตุผล จัดหมวดหมู่ อนุกรม การคิดเป็นระบบ

ความสมดุล ความน่าจะเป็นพัฒนาการคิดสู่ผลงานสามมิติ (หุ่นจำลอง)

MI.4 การเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ใช้เหตุใช้ผล

การตัดสินใจ การแก้ปัญหาพื้นฐานการประมาณค่า การแยก

องค์ประกอบอนุกรมเชิงซ้อน เรขาคณิต สมมาตร โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ควบคุม

MI.5 การแก้ปัญหาทางทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ระดับสูง ส่งเสริมให้

เด็กแก้ปัญหาที่หลากหลาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์การควบคุมเครื่องกล การสร้างการพัฒนางาน ตามหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  

พัฒนาทักษะสมอง ความคิดสร้างสรรค์
เชื่อมโยงการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพ

ผ่านสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่

ผ่านสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่

เชื่อมโยงการเรียนรู้ ส่งเสริมศักยภาพ

ผ่านสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่

ผ่านสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง

สวนวชิรเบญจทิศ / สวนผีเสื้อ / เมืองจราจรจำลอง
        ผลการแข่งขันกิจกรรม  "บดินทรนนท์นิทรรศ 50"
         โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
                         วันที่  8  กุมภาพันธ์  2551
1.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน  Spelling  Bee  (สะกดคำภาษาอังกฤษ)
     เด็กชายเจยวัฒน์    ตันรัตนาวงศ์
2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขัน  A  Math
     เด็กชายกฤตนันท์    ซึ้งจิตเมตร
3.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การแข่งขันหมากกระดาน
     เด็กชายกิตตินันท์    ตันประเสริฐ
4.  รางวัลชนะเลิศอันดับ  2  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
    เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์    จันทร์ศรี
5.  รางวัลชนะเลิศอันดับ  2  การขับร้องเพลงสากล
    เด็กหญิงคัทลียา      สิงหเดโช
6.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   การแข่งขันคัดลายมือ
    เด็กหญิงปรางแก้ว    คำประเสริฐ
7.  รางวัลชมเชย  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
    เด็กชายศุภวิชญ์    ปานไพรศล
    เด็กชายณัชพล     จงนำดี
8.  รางวัลชมเชยการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
    เด็กหญิงกรรณิการ์    เกิดจั่น
นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  3 
และนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่  1
เข้าร่วกิจกรรมกับ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ในการแข่งขัน  Brain  Adventure  ครั้งที่  1  
วันที่  4  กุมภาพันธ์  2551
 ณ  ฮอลล์  9  อิมแพคเมืองทองธานี
สรุปผลการแข่งขัน
1.  รางวัลรองชนะอันดับ  2  การแข่งขันทักษะวิชาการ
      "The  Day  of  Discovery  2007" 
     โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพฯ 
      วันที่  31  มกราคม  2551
2.  การประกวดและแข่งขันงาน "น้อยในนิทรรศ 51"  
      วันที่  5  กุมภาพันธ์  2551
     2.1   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 
             โปรแกรม  Paint  
              เด็กชายพงศ์ตะวัน   ฉายประทีป
      2.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 
             การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  หัวข้อ "ป่าของพ่อ"
             เด็กชายณัฐภัทร    คงสุวรรณ
      2.3  รางวัลชนะเลิศอันดับ  2 
              การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
             เด็กชายศุภวิชญ์    ปานไพรศล
             เด็กชายเจยวัฒน์     ตันรัตนาวงศ์
       2.4  รางวัลชมเชย   การแข่งขันประดิษฐ์โคมไฟ
             เด็กหญิงพลอยตวัน     สุคนธพงศ์
             เด็กชายทีปกร        ศรีทอง
       2.5  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันฟุตบอล
            เด็กชายศุภฤกษ์     กลิ่นมะลิทอง
            เด็กชายบารมี       สาระดำ
            เด็กชายรณชัย        ศรีประเสริฐ
            เด็กชายฑีรายุทธ      จันทนกูล
            เด็กชายพีระพล      แก้วบริบัตร
            เด็กชายกฤตนันท์     ซึ้งจิตเมต
            เด็กชายนัทดนัย      เปี่ยมเจียก
            เด็กชายปณิธิ       ปัญจชัย
            เด็กชายวัชรพล     สีแจ่ม
            เด็กชายสุทธิเกียรติ     ธนสุนทร
            เด็กชายชลสิทธิ์     ใยพลู
            เด็กชายทีปกร      ศรีทอง
            เด็กชายกิตติธัช     กลิ่นสายหยุด
            เด็กชายจิตริน      แววแสง
การเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทำให้นักเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าทางภูมิปัญญา  อยู่บนความพอเพียง  สืบสานอาชีพ
ในท้องถิ่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเรียนโดยฐานการเรียนรู้เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ภายในห้องเรียน
นำมาจัดในรูปแบบเกมการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนัก
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสมเหตุสมผล

การเรียน  English  Adverture (EA)

การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารอย่างถูกต้องด้วยหลักสูตร 
English  Adverture (EA)   จากอิสราเอล  สอนเรื่องใกล้ตัว 
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ด้านภาษาได้อย่างรวดเร็วมีวินัย 
รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ิจกรรมการเรียนรู้โดยฐานการเรียนรู้ต่าง  ๆ  แบบพี่สอนน้องและเพื่อนช่วยเพื่อน
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดี   เคารพบทบาทของกันและกัน  ฝึกความรับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Storyline  Method

เป็นเทคนิคการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้อย่างลงตัวเหมาะสม   นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการ
ได้ด้วยตนเอง   อีกทั้งยังส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างดี

       โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติ
และสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยมุ่งสร้าง Multiple Intelligence
(พหุปัญญา) และพัฒนา E.Q. (Emotional Quotient) ให้ควบคู่ไปกับ
การเรียนการสอน เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ด้วยการจัดกิจกรรมและโครงการที่มีความเหมาะสม
และสอดคล้อง กับหลักสูตร และเป้าหมายการจัดการศึกษา
เช่น โครงการ (Project Approach) โครงเรื่อง (Story Line)
โครงการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต
ตั้งคำถาม ระดมความคิดและ สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในตัวผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ผลงานและความภาคภูมิใจของฝ่ายวิชาการ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การตอบปัญหาทางวิชาการ
   ช่วงชั้นที่ 2  ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงประกอบหางเครื่อง
  ระดับประถมศึกษา ในงานน้อยในนิทรรศ ' 47
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ระดับประถมศึกษา
  ในงานน้อยในนิทรรศ ' 47
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดวาดภาพ
  ในงานมหกรรมวิชาการ 72 ปี สตรีนนทบุรี
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
  ระดับประถมศึกษา งาน มหกรรมวิชาการ 72 ปี สตรีนนทบุรี
- รางวัลชมเชย การประกวดสตริงระดับประถม แห่งประเทศไทย
  ครั้งที่ 1 (FASHION STRING CONTEST 2004)
   ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
- เกียรติบัตรผู้สอบ ได้คะแนนยอดเยี่ยมในการทดสอบความรู้
   วิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2547
- รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแรลลี่การอ่าน (Reading Ralley)
  ในงานสัปดาห์ ห้องสมุดและรองชนะเลิศอันดับที่ 2
   การตอบปัญหาวิชาการ ณ โรงเรียนบดินทร์เดชา
- รางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับประถมศึกษา
  ในงานน้อยในนิทรรศ'47
-  เกียรติบัตรผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในการสอบความรู้
   วิชาภาษาอังกฤษ  อันดับที่  1ของประเทศ  
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา  2548

นักเรียนระดับปฐมวัยปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตรรกะ คณิตศาสตร์และด้านเชาว์มิติสัมพันธ์ / ประสาทสัมผัส  ในกิจกรรม  6  กิจกรรมหลักแต่ละวัน

โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี
โทรศัพท์. 02 -447 5949   โทรสาร. 02-8815921